Røsslyngen Beitelag

Bøndene Guttorm Gudmestad, Ove Heggland og Knut G. Gangenes gikk i 2005 sammen og skipet Røsslyngen Beitelag. Da hadde trioen gått med idéen siden tidlig på 1990-talet.

Røsslyngen Beitelag drifter og vedlikeholder et område på vel 2000 mål av Rogalands utvalde kulturlandskap på Rennesøy. Bedriften produserer kjøtt av rasen Aberdeen Angus. Denne rasen er nøysom og et godt beitedyr som produserer høg kjøttkvalitet direkte fra bonden. Du kan få kjøpt ulike foredla produkt som burgerer, biffdeig, spekepølse, oksekjøtt og skinn av angus. I tillegg blir det produsert hjemmelaget iskrem med melk fra gården. Iskremen er et spennende produkt som nå blir utviklet videre, og nylig har kommet på markedet. Røsslyngen Beitelag er stadig i utvikling og tilbyr flere og flere produkt av disse store flotte og svarte kulturbeitedyrene. Ny butikk er opnet i Hodnevegen på Østhusvik i Rennesøy. Her kan du kjøpe produktene. I tillegg kjører selskapet ut bestillinger til kunden. Du har flere sjanser til å kjøpe iskremen til Røsslyngen: mange av museene i Stavanger (MuST), Hå Gamle Prestegård, Pilegrimsgarden Utstein Kloster, Grønvik Gard og Hagali Gard i Hjelmeland samt Sjøberg feriesenter på Østhusvik. Nå blir også produktet testet ut på FK- Butikken Felleskjøpet i Stavanger.

produkter fra produsent
No items found.