RYMAT SA er et fellesskap av 11 lokale matprodusenter i Ryfylke, fra Sauda i nord til Forsand i sør.