Vinner «Det Norske Måltid»

Mangalitsakjøtt

Mangalitsa-grisene til Anne og Harald Strand på Tau går ute og graver og roter i jorda hele året.
I tillegg til det de finner av gress, busker og røtter, får de også servert en del brød og grønnsaker, samt litt kraftfor inni mellom. Grisene vokser seg sakte store og feite, og slaktes ikke før de er 18 måneder - slik at fettet får tid nok til å marmoreres inn i kjøttet. I tillegg er fettet av den sunne typen, og det smelter rett og slett på tunga. Dette gjør mangalitsa-kjøttet fantastisk saftig og smakfullt.
Kategori
bestill